Đăng nhập vào My Freenom

Giới thiệu về Dot TK

Dot TK là một công ty liên doanh của chính phủ Tokelau, một quốc gia ở Nam Thái Bình Dương, giữa công ty thông tin Teletok và BV Dot TK, một công ty tư nhân. Chính phủ Tokelau đã chỉ định BV Dot TK trở thành nhà đăng ký độc quyền. BV Dot TK đóng vai trò là cơ quan đăng ký của Dot TK.

Dot TK là công ty có vốn tư nhân và có văn phòng tại Amsterdam (Hà Lan). Với đội ngũ quản lý, nhân viên chuyên nghiêp, với những mạng xương sống đa dự trữ ở nhiều quốc gia và những máy chủ gốc DNS đặt ở mọi nơi trên thế giới, Dot TK có thể quản lý hàng triệu đăng ký.

Nhà đăng ký Dot TK Registry thừa nhận rằng Dot TK có thể có tác động lớn tới đời sống xã hội của người dân tại Tokelau. Mục tiêu hàng đầu cho cả Tokelau và Dot TK là tăng sự biết đến Tokelau từ toàn thế giới, xây dựng những mối quan hệ với những tập đoàn lớn hơn, nơi mà có thể cung cấp hệ thống thông tin, giáo dục và những chuyên gia y tế tới địa phương và trực tiếp hỗ trợ quần đảo Tokelau bằng số tiền bán được những tên miền. Bằng cách đó, chính phủ Tokelau có thể phát triển hướng tới một vị trí độc lập hơn về mặt tài chính.

Dot TK's mission statement:

(English Only)

The mission of the Dot TK Registry is to create a network of individuals, and companies that have an existing Internet presence and have these users register a Dot TK domain name to provide a free, short, easy and secure alternative name for their Internet identity; where the proceeds of the Dot TK Registry goes partly towards development projects on the Islands of Tokelau.

Xin vui lòng liên hệ Dot TK cho những vấn đề sau:

Nếu bạn sở hữu một thương hiệu và tên miền của bạn không thể đăng ký được, tên miền của bạn có thể đã được Dot TK chọn như là một trong 500 miền thương hiệu (Fortune 500 Trademark). Để biết thêm thông tin làm thế nào để có được thỏa thuận cấp phép đăng ký cho THƯƠNG HIỆU tên miền của bạn, xin vui lòng gửi thư hoặc fax tới địa chỉ của chúng tôi tại Hà Lan:

BV Dot TK
Danzigerkade 23D
1013 AP Amsterdam
Netherlands
Fax number: +31 20 531 5721

Nếu bạn có những góp ý chung, phản hồi hoặc khen ngợi tới Dot TK hay về trang web Dot TK, hoặc nếu bạn có những câu hỏi về việc du lịch tới quần đảo Tokelau, xin vui lòng liên hệ văn phòng chúng tôi tại Hà Lan: