ล็อกอินเข้าสู่ My Freenom

เกี่ยวกับ Dot TK

Dot TK เป็นโครงการร่วมกันระหว่างรัฐบาลแห่ง Tokelau ซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในแถบแปซิฟิกใต้ กับบริษัท Teletok ซึ่งเป็นบริษัทการสื่อสารแห่งชาติ และบริษัท BV Dot TK ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ซึ่งรัฐบาลแห่งโตเกเลาได้แต่งตั้งให้บริษัท BV Dot TK เป็นนิติบุคคล
เพื่อการจดทะเบียนเป็นโดยเฉพาะหรือ Dot TK Registry

Dot TK Registry ได้รับเงินทุนจากภาคเอกชน และมีสำนักงานอยู่ใน กรุงอัมสเตอร์ดัม (ประเทศเนเธอร์แลนด์) ด้วยคณะบริหารงานและเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์
และมีระบบการทำงานสำรอง (multi-redundant backbones) ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ พร้อมทั้งมี DNS root-servers ซึ่งกระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลก
Dot TK จึงสามารถรับมือกับการจดทะเบียนชื่อโดเมนได้นับหลายล้านชื่อ

Dot TK Registry ยอมรับว่า Dot TK อาจมีผลกระทบทางสังคมอย่างมากต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่อาศัยอยู่ใน Tokelau เป้าหมายที่สำคัญของบริษัท Teletok และ BV Dot TK คือ เพื่อเพิ่มการรับรู้ว่ามีประเทศ Tokelau อยู่ใน
โลกใบนี้ โดยสร้างสัมพันธภาพอันดีกับบริษัทที่มีขนาดใหญ่ต่างๆ ที่สามารถ
ส่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสาร, การศึกษาและการแพทย์มาสู่ภูมิภาคนี้ และเป็นการหารายได้ทางตรงให้กับเกาะ Tokelau ด้วยค่าตอบแทนจากการจำหน่าย
ชื่อโดเมน ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลแห่งประเทศ Tokelau ก้าวไปสู่สภาวะที่สามารถพึ่งพาตนเองทางด้านการเงินได้มากขึ้น

Dot TK's mission statement:

(English Only)

The mission of the Dot TK Registry is to create a network of individuals, and companies that have an existing Internet presence and have these users register a Dot TK domain name to provide a free, short, easy and secure alternative name for their Internet identity; where the proceeds of the Dot TK Registry goes partly towards development projects on the Islands of Tokelau.

โปรดติดต่อ Dot TK ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้:

หากคุณมีเครื่องหมายการค้าเป็นของตนเอง แต่ไม่สามารถจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณได้ อาจเป็นไปได้ว่าชื่อโดเมนของคุณได้รับเลือกไว้ล่วงหน้าจาก Dot TK เพื่อให้เป็นโดเมนเครื่องหมายการค้าใน 500 โดเมน (Fortune 500 Trademark domain) ซึ่งคุณสามารถสอบถามวิธีการขอสัญญาใบอนุญาตสำหรับโดเมนเครื่องหมายการค้าของคุณได้ โดยส่งจดหมายหรือโทรสาร มาตามที่อยู่ของเราในประเทศอังกฤษ:

BV Dot TK
Danzigerkade 23D
1013 AP Amsterdam
Netherlands
Fax number: +31 20 531 5721

หากคุณมีคำติชมใดๆ เกี่ยวกับ Dot TK หรือเว็บไซต์ Dot TK หรือมีข้อสงสัยในเรื่องการเดินทางสู่เกาะ Tokelau โปรดติดต่อสำนักงานของเราในประเทศอังกฤษ: